Carina Hughes

Carina Hughes

Galwad i’r bar: 
2003
Y Deml Ganol
01792 464623

Cwblhaodd Carina ei gradd a’i hyfforddiant cyfreithiol yn Llundain cyn mynd ymlaen i gwblhau gradd Meistr (LLM) yng Nghaerdydd. Ymunodd â Siambrau Angel fel tenant yn 2006.

Mae Carina yn arbenigo mewn cyfraith trosedd.

Meysydd ymarfer

Cyfraith trosedd

Ers ymuno â Siambrau Angel, mae Carina wedi arbenigo mewn cyfraith trosedd ac wedi sefydlu ymarfer prysur. Mae hi wedi cyflawni statws erlynydd lefel 4 ar gyfer Gwasanaeth Erlyn y Goron ac mae’n eiriolwr ar y panel trais a throseddau rhywiol difrifol.

Mae Carina wedi erlyn ac amddiffyn achosion ar draws y sbectrwm troseddol gan gynnwys troseddau trais, llosgi bwriadol, masnachu cyffuriau, twyll a throseddau rhywiol difrifol sydd wedi bod trwy sawl llaw – a hynny’n  gyfredol ac yn hanesyddol. Mae ganddi brofiad o’r Llys Apêl ac mae’n gwbl hyddysg yn y broses apelio.

Cafodd Carina brofiad arbennig mewn delio â meysydd arbenigol ac sy’n datblygu mewn cyfraith trosedd fel  achosion sy’n cynnwys diffynyddion sy’n gwrthod pledio. Hi oedd y Bargyfreithwraig gyntaf yn Ne Cymru i wneud cais llwyddiannus am Orchymyn Ymddygiad Troseddol.

Mae Carina’n aelod o Gymdeithas y Bar Troseddol ac yn cadw i fyny gyda’r datblygiadau diweddaraf mewn cyfraith trosedd.

Aelodaeth 
  • Cymdeithas y Bar Troseddol
  • Cylchdaith Cymru a Chaer
Addysg 
  • LLB (Anrhydedd)
  • LLM