Catrin Jenkins

Catrin Jenkins

Galwad i’r bar: 
2010
Gray’s Inn
01792 464623
Mae’n cynnal achosion yn y Gymraeg a’r Saesneg

Ymunodd Catrin â Siambrau fel tenant ym mis Medi 2011 ar ôl cwblhau ei thymor prawf yn llwyddiannus. Mae wedi datblygu ymarfer teuluol prysur. Mae gan Catrin ymarfer wedi ennill ei blwyf mewn materion cyfraith gyhoeddus an phreifat. 

Meysydd ymarfer

Cyfraith teulu

Mae Catrin yn ymddangos yn gyson mewn achosion gofal, gan gynrychioli rhieni, Awdurdodau Lleol, plant, ac ymyrwyr.  Mae ganddi brofiad sylweddol o achosion sy’n ywneud ag anafiadau sydd ddim yn ddamweiniol, a chamdriniaeth rywiol, yn ogystal â thrais yn y cartref, ac esgeulustod.  Mae Catrin yn delio ag ystod o geisiadau, gan gynnwys ceisiadau mabwysiadu ac FGM.  

Yn ogystal, mae gan Catrin brofiad helaeth o gynrychioli rhieni a gwarcheidwaid mewn materion cyfraith breifat cymhleth.  Mae ei hymarfer yn cynnwys achosion sy’n ymwneud â chamdriniaeth rywiol, trais corfforol, a gelyniaeth ddidrugaredd.  Mae Catrin hefyd yn derbyn cyfarwyddiadau mewn ceisiadau ailgartrefu allanol a mewnol.

Aelodaeth 
  • Cymdeithas Cyfraith Teulu’r Bar
  • Cymdeithas y Bar Troseddol
  • Uned Pro Bono y Bar
  • Cylchdaith Cymru a Chaer
Addysg 
  • Prifysgol Caerdydd: LLB (Anrhydedd) – 2:i
  • Prifysgol Caerdydd: Cwrs Galwedigaethol y Bar – Rhagorol