John Hipkin KC

John Hipkin KC

Galwad i’r bar: 
1989
Silk: 2000
01792 464623

Mae gan John dros 30 mlynedd o brofiad yn erlyn ac yn amddiffyn mewn achosion troseddau difrifol. Fel bargyfreithiwr iau, fe erlynodd Operation Imperial - yr ymgyrch gyntaf yn delio â chaethwasiaeth fodern yng Nghymru. Ers dod yn gyfreithiwr Sidan yn 2020, mae wedi bod yn rhan o sawl achos o llofruddio proffil uchel.

Mae'n parhau i gael ei gyfarwyddo mewn achosion o droseddau rhyw difrifol a throseddau cyffuriau.

Meysydd ymarfer

Cyfraith trosedd

Achosion Nodedig

  • Regina v Anthony Williams - cyfarwyddwyd i amddiffyn mewn achos o lofruddiaeth. Cynnal amddiffyniad o “gyfrifoldeb lleiedig” yn llwyddiannus.
  • Regina v CM - yr amddiffyniad ar gyfer llanc 14 oed wedi'i gyhuddo o lofruddio plentyn 5 oed.
  • Regina v KB - yr amddiffyniad ar gyfer dyn wedi'i gyhuddo o lofruddio plentyn 2 oed.
  • Rex v HW - yr amddiffyniad ar gyfer cyfarwyddwr y BBC wedi'i gyhuddo o ddynladdiad.
  • Rex v MH - yr amddiffyniad ar gyfer dyn wedi'i gyhuddo o dreisio yn erbyn nifer o ferched.
Penodiadau 

Cwnsler y Brenin 2020