Rhys Jones

Rhys Jones - Pennaeth y Siambrau

Pennaeth y Siambrau
Galwad i’r bar: 
1998
Gray’s Inn
01792 464623
Mae’n cynnal achosion yn y Gymraeg a’r Saesneg

Mae Rhys Jones yn ymarfer Cyfraith Teulu. Mae’n brofiadol iawn ac yn arbenigo mewn Cyfraith Gyhoeddus. Mae gando ymarfer wedi ennill ei blwyf gan gynrychioli Awdurdodau Lleol ac Ymatebwyr.

Meysydd ymarfer

Cyfraith teulu

Caiff Rhys gyfarwyddyd mewn ystod eang o achosion gan gynnwys y rhai sy’n ymwneud â’r honiadau mwyaf difrifol, megis troseddau rhywiol yn erbyn plant, masnachu pobl ac achosion yn ymwneud â marwolaethau plant.

Aelodaeth 
  • Cymdeithas Cyfraith Teulu’r Bar
  • Cylchdaith Cymru a Chaer
Addysg 
  • LL.B. Prifysgol Abertawe - gradd anrhydedd 2:1
  • Cwrs Cyfreithiol Proffesiynol y Bar yn Ysgol y Gyfraith Kaplan – Hyfedr Iawn