Ein bargyfreithwyr

Nod Aelodau’r Siambrau yw sicrhau eu bod ar gael i Gyfreithwyr a Chleientiaid ar adegau cyfleus.

Mae’r cwnsleriaid yn fodlon ymgymryd â gwaith ar Gylchdaith neu rywle arall. Gellir trefnu cynadleddau yn y Siambrau neu mewn mannau eraill sydd fwyaf cyfleus i’r cleient proffesiynol a lleyg.

Mae gan bob un o’n Haelodau broffil ar y wefan hon. Os oes angen rhagor o wybodaeth arnoch, cysylltwch â’r Aelod dan sylw neu siaradwch gydag un o’n Clercod.

Bargyfreithwyr

Rhys Jones
Rhys Jones - Pennaeth y Siambrau
Pennaeth y Siambrau
Galwad i’r bar: 1998 | Gray’s Inn
Meysydd ymarfer
 • Cyfraith teulu
Mae’n cynnal achosion yn y Gymraeg a’r Saesneg
Matthew Rees KC
Matthew Rees KC
Galwad i’r bar: 1996 Gray's Inn. | Silk: 2024
Meysydd ymarfer
 • Cyfraith teulu
Jim Davis
Jim Davis
Galwad i’r bar: 1997 | Gray’s Inn
Meysydd ymarfer
 • Cyfraith trosedd
Ieuan Rees
Ieuan Rees
Galwad i’r bar: 1982 | Gray’s Inn
Meysydd ymarfer
 • Cyfraith trosedd
Mae’n cynnal achosion yn y Gymraeg a’r Saesneg
Alison Donovan
Alison Donovan
Galwad i’r bar: 1987 | Y Deml Ganol
Meysydd ymarfer
 • Cyfraith sifil
 • Cyfraith teulu
Joanna Wood
Joanna Wood
Galwad i’r bar: 1989 | Y Deml Fewnol
Meysydd ymarfer
 • Cyfraith teulu
Dominic Boothroyd
Dominic Boothroyd
Galwad i’r bar: 1991 | Y Deml Fewnol
Meysydd ymarfer
 • Cyfraith sifil
 • Cyfraith teulu
Dyfed Llion Thomas
Dyfed Llion Thomas
Galwad i’r bar: 1992 | Y Deml Ganol
Meysydd ymarfer
 • Cyfraith trosedd
Mae’n cynnal achosion yn y Gymraeg a’r Saesneg
Dean Pulling
Dean Pulling
Galwad i’r bar: 1993 | Y Deml Ganol
Meysydd ymarfer
 • Cyfraith trosedd
Sharon James
Sharon James
Galwad i’r bar: 1995 | Gray’s Inn
Meysydd ymarfer
 • Cyfraith teulu
Mae’n cynnal achosion yn y Gymraeg a’r Saesneg
Ian Ibrahim
Ian Ibrahim
Galwad i’r bar: 1997 | Y Deml Ganol
Meysydd ymarfer
 • Cyfraith trosedd
Susan Jenkins
Susan Jenkins
Galwad i’r bar: 1998 | Gray’s Inn
Meysydd ymarfer
Cennydd Richards
Cennydd Richards
Galwad i’r bar: 1999 | Gray’s Inn
Meysydd ymarfer
 • Cyfraith teulu
Mae’n cynnal achosion yn y Gymraeg a’r Saesneg
Glenda Owen
Glenda Owen
Galwad i’r bar: 2002 | Gray’s Inn
Meysydd ymarfer
 • Cyfraith teulu
Mae’n cynnal achosion yn y Gymraeg a’r Saesneg
Lucy Leader
Lucy Leader
Galwad i’r bar: 2002 | Lincoln’s Inn
Meysydd ymarfer
 • Cyfraith sifil
 • Cyfraith teulu
Clare Templeman
Clare Templeman
Galwad i’r bar: 2004 | Y Deml Fewnol
Meysydd ymarfer
 • Cyfraith teulu
Simon Stephenson
Simon Stephenson
Galwad i’r bar: 2005 | Y Deml Fewnol
Meysydd ymarfer
 • Cyfraith teulu
Iain Alba
Galwad i’r bar: 2006 | Y Deml Fewnol
Meysydd ymarfer
 • Cyfraith teulu
Natasha Moran
Natasha Moran
Galwad i’r bar: 2007 | Gray's Inn
Meysydd ymarfer
 • Cyfraith teulu
Kate Smith
Kate Smith
Galwad i’r bar: 2008 | Gray’s Inn
Meysydd ymarfer
 • Cyfraith teulu
Catrin Jenkins
Catrin Jenkins
Galwad i’r bar: 2010 | Gray’s Inn
Meysydd ymarfer
 • Cyfraith sifil
Mae’n cynnal achosion yn y Gymraeg a’r Saesneg
James Hartson
James Hartson
Galwad i’r bar: 2010 | Y Deml Fewnol
Meysydd ymarfer
 • Cyfraith trosedd
Mae’n cynnal achosion yn y Gymraeg a’r Saesneg
Patrick Llewelyn
Patrick Llewelyn
Galwad i’r bar: 2009 | Y Deml Fewnol
Meysydd ymarfer
Sara Lewis
Sara Lewis
Galwad i’r bar: 2013 | Lincoln’s Inn
Meysydd ymarfer
 • Cyfraith sifil
 • Cyfraith teulu
 • Cyfraith trosedd
Luke Lambourne
Galwad i’r bar: 2007 | Lincoln’s Inn
Meysydd ymarfer
 • Cyfraith sifil
 • Cyfraith teulu
 • Cyfraith trosedd
Jessica Williams
Jessica Williams
Galwad i’r bar: 2013 | Lincoln's Inn
Meysydd ymarfer
 • Cyfraith sifil
 • Cyfraith teulu
 • Cyfraith trosedd
Ashanti-Jade Walton
Ashanti-Jade Walton
Galwad i’r bar: 2016 | Y Deml Fewnol
Meysydd ymarfer
 • Cyfraith trosedd
Hannah George
Hannah George
Galwad i’r bar: 2015 | Y Deml Fewnol
Meysydd ymarfer
 • Cyfraith trosedd
Robert Donaldson
Robert Donaldson
Galwad i’r bar: 2015 | Inner Temple
Meysydd ymarfer
 • Cyfraith teulu
David Singh
David Singh
Galwad i’r bar: 2018 | Middle Temple
Meysydd ymarfer
 • Cyfraith trosedd
Natasha Davies
Natasha Davies
Galwad i’r bar: 2018 | Gray’s Inn
Meysydd ymarfer
 • Cyfraith teulu
 • Cyfraith trosedd
Joanna Wilkins
Joanna Wilkins
Galwad i’r bar: 2019 | Middle Temple
Meysydd ymarfer
 • Cyfraith sifil
 • Cyfraith teulu
James McCarthy
James McCarthy
Galwad i’r bar: 2019 | Gray's Inn
Meysydd ymarfer
 • Cyfraith sifil
 • Cyfraith teulu
Kira Evans
Kira Evans
Galwad i’r bar: 2019 | Gray’s Inn
Meysydd ymarfer
 • Cyfraith sifil
 • Cyfraith teulu
Freddie Lewendon
Freddie Lewendon
Galwad i’r bar: 2019 | Gray's Inn
Meysydd ymarfer
 • Cyfraith sifil
 • Cyfraith teulu
 • Cyfraith trosedd
Joshua Dean
Joshua Dean
Galwad i’r bar: 2021 | Gray's Inn
Meysydd ymarfer
 • Cyfraith teulu
Caitlin Brazel
Caitlin Brazel
Galwad i’r bar: 2022 | Middle Temple
Meysydd ymarfer
 • Cyfraith trosedd
Gwenno Waddington
Gwenno Waddington
Galwad i’r bar: 2022 | Gray’s Inn
Meysydd ymarfer
 • Cyfraith sifil
 • Cyfraith teulu
Daisy O’Hagan
Daisy O’Hagan
Galwad i’r bar: 2021 | Gray’s Inn
Meysydd ymarfer
 • Cyfraith sifil
 • Cyfraith teulu
Emily Bennett
Emily Bennett
Galwad i’r bar: 2022 | Gray’s Inn
Meysydd ymarfer
 • Cyfraith sifil
 • Cyfraith teulu
 • Cyfraith trosedd

Tenantiaid drws

James Tillyard KC
James Tillyard KC
Galwad i’r bar: 1978 | Silk: 2002
Meysydd ymarfer
Susan Campbell KC
Susan Campbell KC
Galwad i’r bar: 1986 | Silk: 2009
Meysydd ymarfer
 • Cyfraith teulu
John Hipkin KC
John Hipkin KC
Galwad i’r bar: 1989 | Silk: 2000
Meysydd ymarfer
 • Cyfraith trosedd
Andrew Clemes
Andrew Clemes
Galwad i’r bar: 2000 |
Meysydd ymarfer
 • Cyfraith trosedd