Caitlin Brazel

Caitlin Brazel

Galwad i’r bar: 
2022
Middle Temple
01792 464623

Graddiodd Caitlin o Brifysgol Abertawe gydag Anrhydedd Dosbarth Cyntaf yn ei Gradd yn y Gyfraith (LLB). Wedi hynny, cafodd ysgoloriaeth rannol i fynychu Prifysgol Caerdydd i gwblhau BTC/LLM.  Graddiodd Caitlin y BTC gyda 'Rhagorol', gan ennill y graddau mwyaf 'Rhagorol' ym Mhrifysgol Caerdydd/Cymru ar gyfer 2021/2022.  Wedi hynny, graddiodd Caitlin ei Meistr yn y Gyfraith gyda Rhagoriaeth.

Mae Caitlin hefyd wedi datblygu practis eang mewn Cyfraith Droseddol ac yn derbyn cyfarwyddiadau gan yr erlyniad a'r amddiffyniad yn Llysoedd y Goron, Llysoedd Ynadon a Llysoedd Ieuenctid.

Meysydd ymarfer

Cyfraith trosedd

Mae Caitlin yn cael ei chyfarwyddo’n rheolaidd ar gyfer yr erlyniad a’r amddiffyniad yn y Llysoedd Ynadon a Llys y Goron. Mae hi wedi dilyn amrywiaeth o gyfarwyddiadau yn Llys y Goron, gan gynnwys: treialon, gwrandawiadau dedfrydu, apeliadau yn erbyn collfarn/dedfryd, ac achosion atafaelu. Mae Caitlin yn derbyn cyfarwyddyd ar amrywiaeth eang o droseddau gan gynnwys byrgleriaeth, twyll, cyffuriau, troseddau treisgar a rhywiol.

Aelodaeth 

Y Deml Ganol
Cymdeithas y Bar Troseddol
Cylchdaith Cymru a Chaer

Addysg 

LLB y Gyfraith, Prifysgol Abertawe; Anrhydedd Dosbarth Cyntaf

BTC, Prifysgol Caerdydd; Rhagorol

LLM y Gyfraith, Prifysgol Caerdydd; Rhagoriaeth