Dyfed Llion Thomas

Dyfed Llion Thomas

Galwad i’r bar: 
1992
Y Deml Ganol
01792 464623
Mae’n cynnal achosion yn y Gymraeg a’r Saesneg

Mae Dyfed Llion Thomas yn ymarfer mewn Cyfraith Trosedd. Mae’n brofiadol iawn ac wedi sefydlu ymarfer mewn gwaith erlyn ac amddiffyn.

Meysydd ymarfer

Cyfraith trosedd

Caiff Dyfed gyfarwyddyd mewn ystod eang o achosion gan gynnwys y rhai’n ymwneud â honiadau o droseddau rhywiol, cam-drin plant, twyll, trais, troseddau cyffuriau, cynllwynio a throseddau rheoleiddiol.

Mae wedi’i hyfforddi’n gwnsler iau mewn achosion o ddynleiddiad ar gyfer yr erlyniad a’r amddiffyniad.

Mae’n aelod o Banel Eiriolwr Gwasanaeth Erlyn y Goron ar Lefel 4, Rhestr Trais a Cham-drin Plant yn Rhywiol Gwasanaeth Erlyn y Goron a Chymdeithas y Bar Troseddol

Achosion nodedig:

 • R v Sullivan [2006] EWCA Crim 1406
 • R v Evans (Gemma) [2009] 1 W.L.R. 1999; [2009] 2 Cr. App. R. 10; [2009] Crim. L.R. 661; [2009] EWCA Crim 650
 • R v Fox [2011] EWCA 3299; [2015] M.L.H.R. 12
 • R v James (Aaron Daniel Robert) [2014] EWCA Crim 920
 • R v Coe (Michael) [2015] EWCA Crim 169
 • R. v. Marina Helen Tilby [2019] EWCA Crim 1623, 2019 WL 04452414
 • R. v. Andrew Durrant [2018] EWCA Crim 2400, 2018 WL 06308659

   

Aelodaeth 
 • Cymdeithas y Bar Troseddol
 • Cylchdaith Cymru a Chaer
Addysg 
 • BA (Anrhydedd) (Rhydychen)