Ieuan Rees

Ieuan Rees

Galwad i’r bar: 
1982
Gray’s Inn
01792 464623
Mae’n cynnal achosion yn y Gymraeg a’r Saesneg

Ym mis Ebrill 2009, dychwelodd Ieuan i Siambrau’r Angel ar ôl cyfnod o 11 mlynedd lle bu’n ymarfer yng Nghaerdydd.

Meysydd ymarfer

Cyfraith trosedd

Yn Erlynydd Gradd 4 er 1995, mae ganddo brofiad helaeth ym mhob agwedd ar gyfraith trosedd ac mae wedi erlyn ac amddiffyn achosion o lofruddiaeth, dynladdiad, twyll difrifol, mewnforio cyffuriau a throseddau rhywiol difrifol.

Achosion a adroddwyd

 • R-v-Hills, Davies a Pomfrey (2008) EWCA CRIM 1821 (Dedfrydau Penagored Olynol)

Achosion Costau Uchel Iawn:

 • R-v-Reynolds – Twyll
 • R-v-Harris – Mewnforio Cyffuriau Dosbarth A
 • R-v-Adjewole - Ymgyrch Jasmine (Rhan 1) – Cam-drin mewn Cartref Nyrsio

Achosion nodedig eraill:

 • R-v-Hearn – Twyll
 •  R-v-Strain – Achos Gwyngalchu Tanwydd gwerth £3 miliwn
 •  R-v-Salisa - Ymgyrch Jasmine (Rhan 2) – Cam-drin mewn Cartrefi Nyrsio
 • R-v-Webb ac Eraill – Cylch Paedoffilyddion
 • R-v-Evans – Syndrom Munchausen drwy ddirprwy

Ymhlith y materion cynhennus y bu rhaid iddo ddelio â nhw yw Syndrom Munchausen drwy ddirprwy, dechrau sythder angau mewn cleifion geriatrig a chyfansoddiad cemegol y gyriant ar gyfer ceir.

Mae Ieuan yn rhugl yn y Gymraeg ac wedi cynnal achosion ar ran yr erlyniad a’r amddiffyniad yn Llys y Goron trwy gyfrwng y Gymraeg.

Aelodaeth 
 • Cymdeithas y Bar Troseddol
 • Cylchdaith Cymru a Chaer
Addysg 
 • B.Sc (Econ)