David Singh

David Singh

Galwad i’r bar: 
2018
Middle Temple

Ymunodd David â Siambrau Angel yn 2019. Cymhwysodd fel Cyfreithiwr ym 1996 ac mae wedi arbenigo mewn Cyfreitha Troseddol.

Cafodd ei Hawl Uwch (Troseddol) yn 2003 a hyd at 2013, roedd yn Bennaeth ar Wasanaeth Amddiffynwyr Cyhoeddus Cymru a Lloegr. Yn 2014, penodwyd David yn Ombwdsmon Cysylltiol yng Ngwasanaeth yr Ombwdsmon Ariannol a chyn ei yrfa yn y gyfraith, roedd yn gweithio i’r Cyfrifwyr Siartredig, Deloitte.

Meysydd ymarfer

Cyfraith trosedd

Caiff David gyfarwyddyd cyson ar ystod eang o achosion ym mhob Llys Troseddol

Addysg 
  • BSc Prifysgol Aston
  • Cwrs Ymarfer y Gyfraith (LPC)