Cyfraith teulu

Mae gan Siambrau Angel Dîm Teuluol cryf gyda chyfoeth o brofiad. Mae’r Tîm yn cynnwys rhyw 24 o ymarferwyr gydag ystod o flynyddoedd o alwad o 1983 – 2013.

Cynigia’r Tîm arbenigedd mewn achosion Cyfraith Gyhoeddus gan gynrychioli Awdurdodau Lleol, rhieni a phartïon cyfrannog neu ynghlwm eraill a Gwarcheidwaid Plant. Mae amrywiaeth y gwaith a wneir yn cynnwys Achosion Gofal, Ceisiadau Hawliau Dynol, Ceisiadau Gorchymyn Lleoli a Mabwysiadu.

Yn ogystal, mae Ymarferwyr Teuluol ar draws y Tîm yn ymgymryd ag achosion Cyfraith Breifat, gwaharddebau a thraddodebau.

Ceir yn y tîm hefyd ddewis eang o Gwnsleriaid profiadol sy’n ymgymryd â phob agwedd ar waith rhwymedi ariannol yn gyson o ganlyniad i berthynas yn chwalu gan gynnwys:

 • Setliadau ariannol wrth ysgaru neu ar ddiwedd partneriaeth sifil/perthynas cydbreswylio
 • Ceisiadau Atodlen 1 Deddf Plant 1989
 • Ceisiadau Rhan 37 M.C.A. 1973 am ryddhad gwaharddol i atal neu roi setliad i’r naill ochr
 • Cytundebau cyn priodi neu ar ôl priodi

Mae pob un aelod o’r Tîm Teuluol yn perthyn i Gymdeithas Cyfraith Teulu’r Bar.

Mae’r Tîm yn cynnwys 5 siaradwr Cymraeg rhugl.

Bargyfreithwyr

Cyfraith teulu

Rhys Jones
Rhys Jones - Pennaeth y Siambrau
Pennaeth y Siambrau
Galwad i’r bar: 1998 | Gray’s Inn
Meysydd ymarfer
 • Cyfraith teulu
Mae’n cynnal achosion yn y Gymraeg a’r Saesneg
Matthew Rees KC
Matthew Rees KC
Galwad i’r bar: 1996 Gray's Inn. | Silk: 2024
Meysydd ymarfer
 • Cyfraith teulu
Alison Donovan
Alison Donovan
Galwad i’r bar: 1987 | Y Deml Ganol
Meysydd ymarfer
 • Cyfraith sifil
 • Cyfraith teulu
Joanna Wood
Joanna Wood
Galwad i’r bar: 1989 | Y Deml Fewnol
Meysydd ymarfer
 • Cyfraith teulu
Dominic Boothroyd
Dominic Boothroyd
Galwad i’r bar: 1991 | Y Deml Fewnol
Meysydd ymarfer
 • Cyfraith sifil
 • Cyfraith teulu
Sharon James
Sharon James
Galwad i’r bar: 1995 | Gray’s Inn
Meysydd ymarfer
 • Cyfraith teulu
Mae’n cynnal achosion yn y Gymraeg a’r Saesneg
Susan Jenkins
Susan Jenkins
Galwad i’r bar: 1998 | Gray’s Inn
Meysydd ymarfer
Cennydd Richards
Cennydd Richards
Galwad i’r bar: 1999 | Gray’s Inn
Meysydd ymarfer
 • Cyfraith teulu
Mae’n cynnal achosion yn y Gymraeg a’r Saesneg
Glenda Owen
Glenda Owen
Galwad i’r bar: 2002 | Gray’s Inn
Meysydd ymarfer
 • Cyfraith teulu
Mae’n cynnal achosion yn y Gymraeg a’r Saesneg
Lucy Leader
Lucy Leader
Galwad i’r bar: 2002 | Lincoln’s Inn
Meysydd ymarfer
 • Cyfraith sifil
 • Cyfraith teulu
Clare Templeman
Clare Templeman
Galwad i’r bar: 2004 | Y Deml Fewnol
Meysydd ymarfer
 • Cyfraith teulu
Simon Stephenson
Simon Stephenson
Galwad i’r bar: 2005 | Y Deml Fewnol
Meysydd ymarfer
 • Cyfraith teulu
Iain Alba
Galwad i’r bar: 2006 | Y Deml Fewnol
Meysydd ymarfer
 • Cyfraith teulu
Natasha Moran
Natasha Moran
Galwad i’r bar: 2007 | Gray's Inn
Meysydd ymarfer
 • Cyfraith teulu
Kate Smith
Kate Smith
Galwad i’r bar: 2008 | Gray’s Inn
Meysydd ymarfer
 • Cyfraith teulu
Catrin Jenkins
Catrin Jenkins
Galwad i’r bar: 2010 | Gray’s Inn
Meysydd ymarfer
 • Cyfraith sifil
Mae’n cynnal achosion yn y Gymraeg a’r Saesneg
Patrick Llewelyn
Patrick Llewelyn
Galwad i’r bar: 2009 | Y Deml Fewnol
Meysydd ymarfer
Sara Lewis
Sara Lewis
Galwad i’r bar: 2013 | Lincoln’s Inn
Meysydd ymarfer
 • Cyfraith sifil
 • Cyfraith teulu
 • Cyfraith trosedd
Luke Lambourne
Galwad i’r bar: 2007 | Lincoln’s Inn
Meysydd ymarfer
 • Cyfraith sifil
 • Cyfraith teulu
 • Cyfraith trosedd
Jessica Williams
Jessica Williams
Galwad i’r bar: 2013 | Lincoln's Inn
Meysydd ymarfer
 • Cyfraith sifil
 • Cyfraith teulu
 • Cyfraith trosedd
Robert Donaldson
Robert Donaldson
Galwad i’r bar: 2015 | Inner Temple
Meysydd ymarfer
 • Cyfraith teulu
Natasha Davies
Natasha Davies
Galwad i’r bar: 2018 | Gray’s Inn
Meysydd ymarfer
 • Cyfraith teulu
 • Cyfraith trosedd
Joanna Wilkins
Joanna Wilkins
Galwad i’r bar: 2019 | Middle Temple
Meysydd ymarfer
 • Cyfraith sifil
 • Cyfraith teulu
James McCarthy
James McCarthy
Galwad i’r bar: 2019 | Gray's Inn
Meysydd ymarfer
 • Cyfraith sifil
 • Cyfraith teulu
Kira Evans
Kira Evans
Galwad i’r bar: 2019 | Gray’s Inn
Meysydd ymarfer
 • Cyfraith sifil
 • Cyfraith teulu
Freddie Lewendon
Freddie Lewendon
Galwad i’r bar: 2019 | Gray's Inn
Meysydd ymarfer
 • Cyfraith sifil
 • Cyfraith teulu
 • Cyfraith trosedd
Joshua Dean
Joshua Dean
Galwad i’r bar: 2021 | Gray's Inn
Meysydd ymarfer
 • Cyfraith teulu
Gwenno Waddington
Gwenno Waddington
Galwad i’r bar: 2022 | Gray’s Inn
Meysydd ymarfer
 • Cyfraith sifil
 • Cyfraith teulu
Daisy O’Hagan
Daisy O’Hagan
Galwad i’r bar: 2021 | Gray’s Inn
Meysydd ymarfer
 • Cyfraith sifil
 • Cyfraith teulu
Emily Bennett
Emily Bennett
Galwad i’r bar: 2022 | Gray’s Inn
Meysydd ymarfer
 • Cyfraith sifil
 • Cyfraith teulu
 • Cyfraith trosedd

Tenantiaid drws

James Tillyard KC
James Tillyard KC
Galwad i’r bar: 1978 | Silk: 2002
Meysydd ymarfer
Susan Campbell KC
Susan Campbell KC
Galwad i’r bar: 1986 | Silk: 2009
Meysydd ymarfer
 • Cyfraith teulu