Datganiad amrywiaeth

Ym mis Rhagfyr 2023, rhoddwyd cyfle i aelodau’r Siambrau, y disgyblion a’r staff ddarparu data amrywiaeth yn unol â’r gofynion yn y Cod Ymddygiad ar gyfer y Bar.

Darparodd unigolion ddata amrywiaeth o’u gwirfodd.

Roedd y canran ymateb yn annigonol i alluogi ar gyfer cyhoeddi unrhyw ddata ystyrlon ar ffurf gryno.