Meysydd ymarfer

Mae gan y Siambrau bellach y Tîm Teulu mwyaf yn ne orllewin Cymru sy’n ymarfer ym mhob agwedd ar waith teuluol mewn Cyfraith Breifat a Chyhoeddus, Rhwymedi ariannol a Tolata.

Mae gennym Dîm Troseddol hirsefydlog sy’n ymarfer ar bob lefel mewn Achosion Troseddol

Arbeniga nifer o aelodau mewn Cyfraith Sifil a gallant dderbyn cyfarwyddiadau mewn ystod eang o achosion.

Meysydd ymarfer 
Family law

Cyfraith teulu

Cyngor ac eiriolaeth yn ymwneud â phlant, materion ariannol y teulu ac achosion y Llys Gwarchod/gofal oedolion.

Criminal law

Cyfraith trosedd

Erlyn neu amddiffyn pob math o achos ar bob lefel, o’r llys ynadon i’r Goruchaf Lys.

Civil law

Cyfraith sifil

Gan gynnwys twyll sifil, masnachol, siawnsri, cyflogaeth, niwed personol ac esgeuluster clinigol.

Bargyfreithwyr

Rhys Jones
Rhys Jones - Pennaeth y Siambrau
Pennaeth y Siambrau
Galwad i’r bar: 1998 | Gray’s Inn
Meysydd ymarfer
 • Cyfraith teulu
Mae’n cynnal achosion yn y Gymraeg a’r Saesneg
Matthew Rees KC
Matthew Rees KC
Galwad i’r bar: 1996 Gray's Inn. | Silk: 2024
Meysydd ymarfer
 • Cyfraith teulu
Jim Davis
Jim Davis
Galwad i’r bar: 1997 | Gray’s Inn
Meysydd ymarfer
 • Cyfraith trosedd
Ieuan Rees
Ieuan Rees
Galwad i’r bar: 1982 | Gray’s Inn
Meysydd ymarfer
 • Cyfraith trosedd
Mae’n cynnal achosion yn y Gymraeg a’r Saesneg
Alison Donovan
Alison Donovan
Galwad i’r bar: 1987 | Y Deml Ganol
Meysydd ymarfer
 • Cyfraith sifil
 • Cyfraith teulu
Joanna Wood
Joanna Wood
Galwad i’r bar: 1989 | Y Deml Fewnol
Meysydd ymarfer
 • Cyfraith teulu
Dominic Boothroyd
Dominic Boothroyd
Galwad i’r bar: 1991 | Y Deml Fewnol
Meysydd ymarfer
 • Cyfraith sifil
 • Cyfraith teulu
Dyfed Llion Thomas
Dyfed Llion Thomas
Galwad i’r bar: 1992 | Y Deml Ganol
Meysydd ymarfer
 • Cyfraith trosedd
Mae’n cynnal achosion yn y Gymraeg a’r Saesneg
Dean Pulling
Dean Pulling
Galwad i’r bar: 1993 | Y Deml Ganol
Meysydd ymarfer
 • Cyfraith trosedd
Sharon James
Sharon James
Galwad i’r bar: 1995 | Gray’s Inn
Meysydd ymarfer
 • Cyfraith teulu
Mae’n cynnal achosion yn y Gymraeg a’r Saesneg
Ian Ibrahim
Ian Ibrahim
Galwad i’r bar: 1997 | Y Deml Ganol
Meysydd ymarfer
 • Cyfraith trosedd
Susan Jenkins
Susan Jenkins
Galwad i’r bar: 1998 | Gray’s Inn
Meysydd ymarfer
Cennydd Richards
Cennydd Richards
Galwad i’r bar: 1999 | Gray’s Inn
Meysydd ymarfer
 • Cyfraith teulu
Mae’n cynnal achosion yn y Gymraeg a’r Saesneg
Glenda Owen
Glenda Owen
Galwad i’r bar: 2002 | Gray’s Inn
Meysydd ymarfer
 • Cyfraith teulu
Mae’n cynnal achosion yn y Gymraeg a’r Saesneg
Lucy Leader
Lucy Leader
Galwad i’r bar: 2002 | Lincoln’s Inn
Meysydd ymarfer
 • Cyfraith sifil
 • Cyfraith teulu
Clare Templeman
Clare Templeman
Galwad i’r bar: 2004 | Y Deml Fewnol
Meysydd ymarfer
 • Cyfraith teulu
Simon Stephenson
Simon Stephenson
Galwad i’r bar: 2005 | Y Deml Fewnol
Meysydd ymarfer
 • Cyfraith teulu
Iain Alba
Galwad i’r bar: 2006 | Y Deml Fewnol
Meysydd ymarfer
 • Cyfraith teulu
Natasha Moran
Natasha Moran
Galwad i’r bar: 2007 | Gray's Inn
Meysydd ymarfer
 • Cyfraith teulu
Kate Smith
Kate Smith
Galwad i’r bar: 2008 | Gray’s Inn
Meysydd ymarfer
 • Cyfraith teulu
Catrin Jenkins
Catrin Jenkins
Galwad i’r bar: 2010 | Gray’s Inn
Meysydd ymarfer
 • Cyfraith sifil
Mae’n cynnal achosion yn y Gymraeg a’r Saesneg
James Hartson
James Hartson
Galwad i’r bar: 2010 | Y Deml Fewnol
Meysydd ymarfer
 • Cyfraith trosedd
Mae’n cynnal achosion yn y Gymraeg a’r Saesneg
Patrick Llewelyn
Patrick Llewelyn
Galwad i’r bar: 2009 | Y Deml Fewnol
Meysydd ymarfer
Sara Lewis
Sara Lewis
Galwad i’r bar: 2013 | Lincoln’s Inn
Meysydd ymarfer
 • Cyfraith sifil
 • Cyfraith teulu
 • Cyfraith trosedd
Luke Lambourne
Galwad i’r bar: 2007 | Lincoln’s Inn
Meysydd ymarfer
 • Cyfraith sifil
 • Cyfraith teulu
 • Cyfraith trosedd
Jessica Williams
Jessica Williams
Galwad i’r bar: 2013 | Lincoln's Inn
Meysydd ymarfer
 • Cyfraith sifil
 • Cyfraith teulu
 • Cyfraith trosedd
Ashanti-Jade Walton
Ashanti-Jade Walton
Galwad i’r bar: 2016 | Y Deml Fewnol
Meysydd ymarfer
 • Cyfraith trosedd
Hannah George
Hannah George
Galwad i’r bar: 2015 | Y Deml Fewnol
Meysydd ymarfer
 • Cyfraith trosedd
Robert Donaldson
Robert Donaldson
Galwad i’r bar: 2015 | Inner Temple
Meysydd ymarfer
 • Cyfraith teulu
David Singh
David Singh
Galwad i’r bar: 2018 | Middle Temple
Meysydd ymarfer
 • Cyfraith trosedd
Natasha Davies
Natasha Davies
Galwad i’r bar: 2018 | Gray’s Inn
Meysydd ymarfer
 • Cyfraith teulu
 • Cyfraith trosedd
Joanna Wilkins
Joanna Wilkins
Galwad i’r bar: 2019 | Middle Temple
Meysydd ymarfer
 • Cyfraith sifil
 • Cyfraith teulu
James McCarthy
James McCarthy
Galwad i’r bar: 2019 | Gray's Inn
Meysydd ymarfer
 • Cyfraith sifil
 • Cyfraith teulu
Kira Evans
Kira Evans
Galwad i’r bar: 2019 | Gray’s Inn
Meysydd ymarfer
 • Cyfraith sifil
 • Cyfraith teulu
Freddie Lewendon
Freddie Lewendon
Galwad i’r bar: 2019 | Gray's Inn
Meysydd ymarfer
 • Cyfraith sifil
 • Cyfraith teulu
 • Cyfraith trosedd
Joshua Dean
Joshua Dean
Galwad i’r bar: 2021 | Gray's Inn
Meysydd ymarfer
 • Cyfraith teulu
Caitlin Brazel
Caitlin Brazel
Galwad i’r bar: 2022 | Middle Temple
Meysydd ymarfer
 • Cyfraith trosedd
Gwenno Waddington
Gwenno Waddington
Galwad i’r bar: 2022 | Gray’s Inn
Meysydd ymarfer
 • Cyfraith sifil
 • Cyfraith teulu
Daisy O’Hagan
Daisy O’Hagan
Galwad i’r bar: 2021 | Gray’s Inn
Meysydd ymarfer
 • Cyfraith sifil
 • Cyfraith teulu
Emily Bennett
Emily Bennett
Galwad i’r bar: 2022 | Gray’s Inn
Meysydd ymarfer
 • Cyfraith sifil
 • Cyfraith teulu
 • Cyfraith trosedd

Tenant drws

James Tillyard KC
James Tillyard KC
Galwad i’r bar: 1978 | Silk: 2002
Meysydd ymarfer
Susan Campbell KC
Susan Campbell KC
Galwad i’r bar: 1986 | Silk: 2009
Meysydd ymarfer
 • Cyfraith teulu
John Hipkin KC
John Hipkin KC
Galwad i’r bar: 1989 | Silk: 2000
Meysydd ymarfer
 • Cyfraith trosedd
Andrew Clemes
Andrew Clemes
Galwad i’r bar: 2000 |
Meysydd ymarfer
 • Cyfraith trosedd