Ynglŷn â

Siambrau Angel yw’r Siambrau Bargyfreithwyr hynaf a mwyaf sefydlog yn Abertawe a sefydlwyd yn y 1920au yn wreiddiol.

Dros y blynyddoedd, cafwyd cynnydd sefydlog a saerniedig yn nifer y tenantiaid sy’n ymarfer o’r set a bydd y broses hon yn parhau. Mae hyn yn golygyu mai ni yw’r set fwyaf yn Ne Orllewin Cymru erbyn hyn. Rydym wedi addasu i anghenion y cleient proffesiynol a lleyg sy’n ceisio darparu’r gwasanaethau hynny sy’n ofynnol gennym. Rydym yn falch fod gennym yr adnoddau i gynghori cleientiaid ac ymddangos yn y Llys trwy gyfrwng y Gymraeg ym mhob disgyblaeth gyfreithiol ac ar bob lefel

Dros y blynyddoedd, mae nifer o gyn aelodau’r Siambrau wedi mynd ymlaen i gymryd Swydd Farnwrol mewn amrywiaeth o alluoedd gan gynnwys penodiadau i’r Uchel Lys a Mainc y Gylchdaith yn ogystal â phenodiadau fel Beirniaid Ardal a Chadeiryddion Tribiwnlysoedd Diwydiannol. Mae nifer o denantiaid cyfredol yn dal Swydd Farnwrol ran-amser.

Cynigiwn wasanaeth eiriolaeth ac ymgynghorol cynhwysfawr ar draws De a Gorllewin Cymru yn bennaf ond rydym yn barod i dderbyn gwaith unrhyw le ar y Gylchdaith neu’n wir yn unrhyw le arall pan fo’n briodol. Mae gennym aelodau a all gynghori ar y rhan fwyaf o ddisgyblaethau ac rydym yn ceisio addasu’n gyson er mwyn bodloni’r galw.

Bargyfreithwyr

Rhys Jones
Rhys Jones - Pennaeth y Siambrau
Pennaeth y Siambrau
Galwad i’r bar: 1998 | Gray’s Inn
Meysydd ymarfer
 • Cyfraith teulu
Mae’n cynnal achosion yn y Gymraeg a’r Saesneg
Matthew Rees KC
Matthew Rees KC
Galwad i’r bar: 1996 Gray's Inn. | Silk: 2024
Meysydd ymarfer
 • Cyfraith teulu
Jim Davis
Jim Davis
Galwad i’r bar: 1997 | Gray’s Inn
Meysydd ymarfer
 • Cyfraith trosedd
Ieuan Rees
Ieuan Rees
Galwad i’r bar: 1982 | Gray’s Inn
Meysydd ymarfer
 • Cyfraith trosedd
Mae’n cynnal achosion yn y Gymraeg a’r Saesneg
Alison Donovan
Alison Donovan
Galwad i’r bar: 1987 | Y Deml Ganol
Meysydd ymarfer
 • Cyfraith sifil
 • Cyfraith teulu
Joanna Wood
Joanna Wood
Galwad i’r bar: 1989 | Y Deml Fewnol
Meysydd ymarfer
 • Cyfraith teulu
Dominic Boothroyd
Dominic Boothroyd
Galwad i’r bar: 1991 | Y Deml Fewnol
Meysydd ymarfer
 • Cyfraith sifil
 • Cyfraith teulu
Dyfed Llion Thomas
Dyfed Llion Thomas
Galwad i’r bar: 1992 | Y Deml Ganol
Meysydd ymarfer
 • Cyfraith trosedd
Mae’n cynnal achosion yn y Gymraeg a’r Saesneg
Dean Pulling
Dean Pulling
Galwad i’r bar: 1993 | Y Deml Ganol
Meysydd ymarfer
 • Cyfraith trosedd
Sharon James
Sharon James
Galwad i’r bar: 1995 | Gray’s Inn
Meysydd ymarfer
 • Cyfraith teulu
Mae’n cynnal achosion yn y Gymraeg a’r Saesneg
Ian Ibrahim
Ian Ibrahim
Galwad i’r bar: 1997 | Y Deml Ganol
Meysydd ymarfer
 • Cyfraith trosedd
Susan Jenkins
Susan Jenkins
Galwad i’r bar: 1998 | Gray’s Inn
Meysydd ymarfer
Cennydd Richards
Cennydd Richards
Galwad i’r bar: 1999 | Gray’s Inn
Meysydd ymarfer
 • Cyfraith teulu
Mae’n cynnal achosion yn y Gymraeg a’r Saesneg
Glenda Owen
Glenda Owen
Galwad i’r bar: 2002 | Gray’s Inn
Meysydd ymarfer
 • Cyfraith teulu
Mae’n cynnal achosion yn y Gymraeg a’r Saesneg
Lucy Leader
Lucy Leader
Galwad i’r bar: 2002 | Lincoln’s Inn
Meysydd ymarfer
 • Cyfraith sifil
 • Cyfraith teulu
Clare Templeman
Clare Templeman
Galwad i’r bar: 2004 | Y Deml Fewnol
Meysydd ymarfer
 • Cyfraith teulu
Simon Stephenson
Simon Stephenson
Galwad i’r bar: 2005 | Y Deml Fewnol
Meysydd ymarfer
 • Cyfraith teulu
Iain Alba
Galwad i’r bar: 2006 | Y Deml Fewnol
Meysydd ymarfer
 • Cyfraith teulu
Natasha Moran
Natasha Moran
Galwad i’r bar: 2007 | Gray's Inn
Meysydd ymarfer
 • Cyfraith teulu
Kate Smith
Kate Smith
Galwad i’r bar: 2008 | Gray’s Inn
Meysydd ymarfer
 • Cyfraith teulu
Catrin Jenkins
Catrin Jenkins
Galwad i’r bar: 2010 | Gray’s Inn
Meysydd ymarfer
 • Cyfraith sifil
Mae’n cynnal achosion yn y Gymraeg a’r Saesneg
James Hartson
James Hartson
Galwad i’r bar: 2010 | Y Deml Fewnol
Meysydd ymarfer
 • Cyfraith trosedd
Mae’n cynnal achosion yn y Gymraeg a’r Saesneg
Patrick Llewelyn
Patrick Llewelyn
Galwad i’r bar: 2009 | Y Deml Fewnol
Meysydd ymarfer
Sara Lewis
Sara Lewis
Galwad i’r bar: 2013 | Lincoln’s Inn
Meysydd ymarfer
 • Cyfraith sifil
 • Cyfraith teulu
 • Cyfraith trosedd
Luke Lambourne
Galwad i’r bar: 2007 | Lincoln’s Inn
Meysydd ymarfer
 • Cyfraith sifil
 • Cyfraith teulu
 • Cyfraith trosedd
Jessica Williams
Jessica Williams
Galwad i’r bar: 2013 | Lincoln's Inn
Meysydd ymarfer
 • Cyfraith sifil
 • Cyfraith teulu
 • Cyfraith trosedd
Ashanti-Jade Walton
Ashanti-Jade Walton
Galwad i’r bar: 2016 | Y Deml Fewnol
Meysydd ymarfer
 • Cyfraith trosedd
Hannah George
Hannah George
Galwad i’r bar: 2015 | Y Deml Fewnol
Meysydd ymarfer
 • Cyfraith trosedd
Robert Donaldson
Robert Donaldson
Galwad i’r bar: 2015 | Inner Temple
Meysydd ymarfer
 • Cyfraith teulu
David Singh
David Singh
Galwad i’r bar: 2018 | Middle Temple
Meysydd ymarfer
 • Cyfraith trosedd
Natasha Davies
Natasha Davies
Galwad i’r bar: 2018 | Gray’s Inn
Meysydd ymarfer
 • Cyfraith teulu
 • Cyfraith trosedd
Joanna Wilkins
Joanna Wilkins
Galwad i’r bar: 2019 | Middle Temple
Meysydd ymarfer
 • Cyfraith sifil
 • Cyfraith teulu
Kira Evans
Kira Evans
Galwad i’r bar: 2019 | Gray’s Inn
Meysydd ymarfer
 • Cyfraith sifil
 • Cyfraith teulu
James McCarthy
James McCarthy
Galwad i’r bar: 2019 | Gray's Inn
Meysydd ymarfer
 • Cyfraith sifil
 • Cyfraith teulu
Freddie Lewendon
Freddie Lewendon
Galwad i’r bar: 2019 | Gray's Inn
Meysydd ymarfer
 • Cyfraith sifil
 • Cyfraith teulu
 • Cyfraith trosedd
Joshua Dean
Joshua Dean
Galwad i’r bar: 2021 | Gray's Inn
Meysydd ymarfer
 • Cyfraith teulu
Caitlin Brazel
Caitlin Brazel
Galwad i’r bar: 2022 | Middle Temple
Meysydd ymarfer
 • Cyfraith trosedd
Gwenno Waddington
Gwenno Waddington
Galwad i’r bar: 2022 | Gray’s Inn
Meysydd ymarfer
 • Cyfraith sifil
 • Cyfraith teulu
Daisy O’Hagan
Daisy O’Hagan
Galwad i’r bar: 2021 | Gray’s Inn
Meysydd ymarfer
 • Cyfraith sifil
 • Cyfraith teulu
Emily Bennett
Emily Bennett
Galwad i’r bar: 2022 | Gray’s Inn
Meysydd ymarfer
 • Cyfraith sifil
 • Cyfraith teulu
 • Cyfraith trosedd