Cyfraith sifil

Mae’r Tîm Sifil yn cynnwys 16 ymarferwr y mae blynyddoedd eu galwad yn amrywio o 1987 - 2013.

Mae Siambrau Angel yn adnabyddus iawn ar raddfa leol ac yn mwynhau enw gwych am ei wasanaeth da i gleientiaid proffesiynol a lleyg fel ei gilydd, gan ddarparu cyfrinachedd llwyr i gleientiaid.

Gall y Tîm Sifil fanteisio ar gyfleusterau cynadledda modern, mawr ac o’r radd flaenaf. Mae’r cyfleusterau’n hynod dda ar gyfer cyfarfodydd setlo ar y cyd ac anghenion cynadledda mwy o faint eraill, gan gynnwys seminarau.

Mae aelodau’r tîm yn ymgymryd â gwaith sifil ar draws sbectrwm yr Uchel Lys, y Llys Sirol, Tribiwnlysoedd, Cwestau, dull amgen o ddatrys anghydfod a Chyflafareddu. Rydym yn delio ag achosion llwybr amryfal, llwybr cyflym a hawliadau bach yn gyson.

Mae aelodau’r tîm yn ymgymryd â gwaith yn rheolaidd dan yswirwyr costau cyfreithiol, CFA a chyfarwyddiadau preifat.

Ein nod

At ei gilydd, bydd y Tîm Sifil yn dychwelyd gwaith papur ymhen 14 diwrnod o’i dderbyn. Os oes anawsterau gyda’r amserlen hon, bydd ein cyfreithwyr wedi’u cyfarwyddo yn cael gwybod yn uniongyrchol, trwy gwnsler, cyn y dyddiad cau. Gellir derbyn a dychwelyd cyfarwyddiadau’n electronig.

Gallwn gynnig tîm effeithlon, ymarferol a chystadleuol o ymarferwyr sifil profiadol sy’n gweithio o gyfleusterau modern o’r radd flaenaf. Bydd y ffioedd yn cael eu cytuno gyda’r clercod ar sail wedi’i threfnu ymlaen llaw a gellir dyfynnu cyfradd fesul awr neu ffi sefydlog trwy drafodaeth fel y bo’n ofynnol.

Mae’r Tîm Sifil yn cynnwys 4 siaradwr Cymraeg rhugl.

Bargyfreithwyr

Cyfraith sifil

Alison Donovan
Alison Donovan
Galwad i’r bar: 1987 | Y Deml Ganol
Meysydd ymarfer
 • Cyfraith sifil
 • Cyfraith teulu
Dominic Boothroyd
Dominic Boothroyd
Galwad i’r bar: 1991 | Y Deml Fewnol
Meysydd ymarfer
 • Cyfraith sifil
 • Cyfraith teulu
Lucy Leader
Lucy Leader
Galwad i’r bar: 2002 | Lincoln’s Inn
Meysydd ymarfer
 • Cyfraith sifil
 • Cyfraith teulu
Patrick Llewelyn
Patrick Llewelyn
Galwad i’r bar: 2009 | Y Deml Fewnol
Meysydd ymarfer
Sara Lewis
Sara Lewis
Galwad i’r bar: 2013 | Lincoln’s Inn
Meysydd ymarfer
 • Cyfraith sifil
 • Cyfraith teulu
 • Cyfraith trosedd
Luke Lambourne
Galwad i’r bar: 2007 | Lincoln’s Inn
Meysydd ymarfer
 • Cyfraith sifil
 • Cyfraith teulu
 • Cyfraith trosedd
Jessica Williams
Jessica Williams
Galwad i’r bar: 2013 | Lincoln's Inn
Meysydd ymarfer
 • Cyfraith sifil
 • Cyfraith teulu
 • Cyfraith trosedd
Joanna Wilkins
Joanna Wilkins
Galwad i’r bar: 2019 | Middle Temple
Meysydd ymarfer
 • Cyfraith sifil
 • Cyfraith teulu
James McCarthy
James McCarthy
Galwad i’r bar: 2019 | Gray's Inn
Meysydd ymarfer
 • Cyfraith sifil
 • Cyfraith teulu
Kira Evans
Kira Evans
Galwad i’r bar: 2019 | Gray’s Inn
Meysydd ymarfer
 • Cyfraith sifil
 • Cyfraith teulu
Freddie Lewendon
Freddie Lewendon
Galwad i’r bar: 2019 | Gray's Inn
Meysydd ymarfer
 • Cyfraith sifil
 • Cyfraith teulu
 • Cyfraith trosedd
Gwenno Waddington
Gwenno Waddington
Galwad i’r bar: 2022 | Gray’s Inn
Meysydd ymarfer
 • Cyfraith sifil
 • Cyfraith teulu
Daisy O’Hagan
Daisy O’Hagan
Galwad i’r bar: 2021 | Gray’s Inn
Meysydd ymarfer
 • Cyfraith sifil
 • Cyfraith teulu
Emily Bennett
Emily Bennett
Galwad i’r bar: 2022 | Gray’s Inn
Meysydd ymarfer
 • Cyfraith sifil
 • Cyfraith teulu
 • Cyfraith trosedd